• Nghệ sĩ Quyền Linh
  405.529
  Nữ 25-34 tuổi (24%)
  Miền Nam (67%)
 • Diễn viên Lê Phương
  549.077
  Nữ 25-34 tuổi (40%)
  Miền Nam (74%)
 • Thu Hà (Mẹ Xu Sim)
  549.077
  Nữ 25-34 tuổi (40%)
  Miền Nam (46%)
 • Fashionista Châu Bùi
  549.077
  Nữ 25-34 tuổi (40%)
  Miền Bắc (56%)

QUẢN LÝ CHIẾN DỊCH NHANH GỌN VÀ HIỆU QUẢ

Dựa trên các công nghệ phân tích data chuyên sâu, GAPTRUST giúp marketers nắm được các báo cáo thống kê khách quan về mỗi influencer.

Từ đó, influencers được lựa chọn theo cách hiệu quả hơn, được quản lý tập trung qua một nền tảng duy nhất và minh bạch chi phí.

KẾT NỐI VÀ VUN ĐẮP SỨC ẢNH HƯỞNG

GAPTRUST là nơi đem đến cho influencer những cơ hội hợp tác tuyệt vời với các nhãn hàng mà bạn yêu thích, giúp bạn tìm kiếm, lựa chọn, chào giá và đảm bảo về việc thanh toán với nhãn hàng.

Chúng tôi theo dõi các chỉ số của bạn hàng ngày và chỉ ra thế mạnh của bạn để vun đắp nó ngày càng phát triển.